Số điện thoại: 0888852296

Họ tên:
Duong van nam

Địa chỉ:
So 25 đường 23 tp giao lưu- cô nhuê 2 - bắc Từ Liêm- HN

Chi tiết:
Súc Vật Bom Hàng. Shiper chưa giao đến mà nó kêu không thích mua nữa. Chửi mắng láo toét

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại