Số điện thoại: 0888572195

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Viết Minh

Địa chỉ:
Số 39 ngõ 104 cổ nhuế, Bắc từ Liêm ,Hà Nội

Chi tiết:
Boom hàng. Shipper GHTK gọi 3 ca không bắt máy

Facebook:
nguyenminhvc12@gmail.com

Số lần bom hàng: 1

Quay lại