Số điện thoại: 0888233830

Họ tên:
phạm thị nga nga

Địa chỉ:
tổ 15, yên nghĩa, hà đông, hà nội

Chi tiết:
bùng đơn, ship gọi không nghe máy, chối quanh co rồi không nhận hàng

Facebook:
PHạm THị NGa NGa

Số lần bom hàng: 1

Quay lại