Số điện thoại: 0888231138

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Bình Tăng,

Địa chỉ:
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Spam đơn sỉ số lượng lớn

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại