Số điện thoại: 0879122151

Họ tên:
Nguyễn Thị Thanh (có thể là tên giả)

Địa chỉ:
Vĩnh Phúc

Chi tiết:
thể loại cùng kinh doanh mà bom hàng của nhau để phá hoại nhau, nó lấy tên giả, địa chỉ giả, sdt thay đổi thông tin cá nhân liên tục nhé mn cẩn thận, nick Facebook nó là 1 thằng con trai tạo nick giả gái đấy.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100067405040179

Số lần bom hàng: 1

Quay lại