Số điện thoại: 0869313395

1 / 1

Họ tên:
Thuỳ Dương / Xuân Hòa - nguyenthiha0202

Địa chỉ:
Yên Dũng- Bắc Giang, Thị Trấn Nham Biền, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang

Chi tiết:
- SPAM đơn BOM HÀNG gây tổn thất chi phí hệ thống vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại