Số điện thoại: 0868920524

Họ tên:
Trần Thị Tươi

Địa chỉ:
số nhà 61 Võ Thị Sau, ấp bắc sơn, thị trấn núi sập an giang

Chi tiết:
Gọi điện thoại đặt hàng. Ship giao đến kêu hàng giả, phải gặp bà nào đó mới nhận. không cs bà ý không nhận .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại