Số điện thoại: 0868900317

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Pham Phuong

Địa chỉ:
thôn Khê Hồi, xã Hà hồi , huyện thường Tín Hà Nội

Chi tiết:
Đặt hàng từ ngày 11/7, chiều 11/7 shop giao hàng, và có nhắn tin báo với khách là 12 hoặc 13 giao hàng. Sáng 13/7 ship gọi giao hàng khách báo hủy đơn, gọi lại thì bảo về quê rồi.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055774992571

Số lần bom hàng: 1

Quay lại