Số điện thoại: 0867795271

Họ tên:
Phùng Đình Việt

Địa chỉ:
Xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Chi tiết:
Thằng này chuyên giả nghèo giả khổ

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100059943685370

Số lần bom hàng: 1

Quay lại