Số điện thoại: 0866748356

Họ tên:
Mini Gấu

Địa chỉ:
44/3 Huỳnh tấn phát tan thuận tay quân 7

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083469227832

Số lần bom hàng: 1

Quay lại