Số điện thoại: 0866647661

Họ tên:
Ngọc Dung

Địa chỉ:
Hẻm hutech đường ung văn khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng đùa giỡn shiper

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại