Số điện thoại: 0865868328

1 / 1

Họ tên:
Phan Thiên Sơn ( phanson1711 )

Địa chỉ:
266 Lê Hồng Phong , Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn SLL quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại