Số điện thoại: 0862899123

Họ tên:
Trần văn Tuân - Dân Thanh Hóa ( Thằng chuyên kêu gọi từ thiện nhưng chuyển khoản vào túi riêng)

Địa chỉ:
thon tân thinh, Xã Thành Tâm, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Chi tiết:
Bom Hàng, Lừa đảo, kêu gọi từ thiện

Facebook:
https://www.facebook.com/hoithiennguyenthachthanhthanhhoa/posts/862369210799223

Số lần bom hàng: 1

Quay lại