Số điện thoại: 0859375591

Họ tên:
Trần Thế Tính

Địa chỉ:
Tiểu khu 2, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa, Tỉnh Quảng Bình

Chi tiết:
Khách chuyên bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại