Số điện thoại: 0858377747

1 / 1

Họ tên:
Thảo Nguyên

Địa chỉ:
04 điện biên phủ- eadrang- eahleo- daklak

Chi tiết:
Chuyên bán hàng face, hàng lỗi, khi đổi hàng báo giá cao so với sản phẩm

Facebook:
https://www.facebook.com/thaonguyen0515

Số lần bom hàng: 1

Quay lại