Số điện thoại: 0858133777

Họ tên:
Xuân Vĩnh

Địa chỉ:
xã Hợp Hòa Sơn Dương Tuyên Quang

Chi tiết:
Chuyên boom hàng shipper đã xác nhận. Giao hàng ko thèm mở ra xem nói trả lại shop luôn.

Facebook:
https://www.facebook.com/vinh.xuan.9659

Số lần bom hàng: 1

Quay lại