Số điện thoại: 0858122385

Họ tên:
Om Om

Địa chỉ:
Cổng trg cấp 3, Xã Sín Chéng, Huyện Si Ma Cai, Lào Cai

Chi tiết:
Bùng hàng shopee, đặt lên từ chối nhận. AE lưu ý

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại