Số điện thoại: 0856879889

Họ tên:
Trương Tuấn Dũng

Địa chỉ:
Tổ 6 Thị Trấn Đồng Văn Huyện Duy Tiên Tỉnh Hà Nam, Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Hà Nam

Chi tiết:
bom hàng, quay sang chửi shop, đặt thêm đơn ảo. LỜI NÓI VÔ VĂN HÓA, KHIẾM NHÃ, VÔ HỌC

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại