Số điện thoại: 0855995825

Họ tên:
chí nguyễn

Địa chỉ:
số nhà 69, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiệu hệ thống y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại