Số điện thoại: 0854436640

Họ tên:
Thành Thép

Địa chỉ:
Số 24 đường 26 khu công nghiệp .sóng thần 2 dĩ an bình dương

Chi tiết:
Bom hàng rảnh đặt hàng thế chứ ko nhận hàng

Facebook:
Thành Thép

Số lần bom hàng: 1

Quay lại