Số điện thoại: 0848088018

Họ tên:
Nguyen van Han

Địa chỉ:
vinh hung, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Bến Tre

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng SLL rất nhiều shop

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại