Số điện thoại: 0843312345

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Họ tên:
Vũ khanh

Địa chỉ:
24 lưu hữu phước, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Chi tiết:
Boom hàng. Shipper GHTK giao thất bại 3 ca. Shop nhắn tin nhờ ra kho lấy nhưng không phản hồi

Facebook:
Nguyenvukha0928@yahoo.com.vn

Số lần bom hàng: 1

Quay lại