Số điện thoại: 0839970755

Họ tên:
Kiều Trinh

Địa chỉ:
151 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Chi tiết:
Boom hàng Order, gọi không nghe máy

Facebook:
https://shopee.vn/shop/278217603

Số lần bom hàng: 1

Quay lại