Số điện thoại: 0839518416

Họ tên:
Trí nam

Địa chỉ:
Xã Ngọc Thuận, Xã Ngọc Thuận, Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

Chi tiết:
- Nhiều lần spam đơn quấy phá hệ thống vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại