Số điện thoại: 0839100578

Họ tên:
Trần Vũ Khang

Địa chỉ:
109/4/11 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn quấy nhiễu hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại