Số điện thoại: 0838383550

Họ tên:
Minh Thư ( minhthu09042000 )

Địa chỉ:
Ấp 6 xã Thạnh Phước huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre, Xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Chi tiết:
- Tạo nhiều tài khoảng đặt bom hàng phá các shop online

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại