Số điện thoại: 0817715778

Họ tên:
Moon Nguyet

Địa chỉ:
32/1/78 kinh dương vương Khu vực: Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân Phường xã: Phường Bình Trị Đông B

Chi tiết:
MUA HÀNG BẮT GIAO 3 LẦN CHO NÓ TIN TƯỞNG ĐẾN LẦN THỨ 4 ĐỢI NÓ MÀ NÓ KO NHẬN HÀNG, KHỐN NẠN LẮM

Facebook:
Moon Nguyet

Số lần bom hàng: 1

Quay lại