Số điện thoại: 0817549997

1 / 1

Họ tên:
Nguyễn Thái Ngọc - teolangkkkk

Địa chỉ:
198/3 ấp bào dài ,xã TpL, châu thành , long an, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Long An

Chi tiết:
- SPAM đơn BOM HÀNG gây tổn thất chi phí hệ thống vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh .

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại