Số điện thoại: 0816381549

Họ tên:
Bàn Tuyết Xuân

Địa chỉ:
Công ty bánh đậu xanh đại phú khu công nghiệp 1 phường thạch khôi thành phố hải dương, Thị Trấn Gia Lộc, Huyện Gia Lộc, Hải Dương

Chi tiết:
Giao hàng gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại