Số điện thoại: 0816211222

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Đoàn Mạnh Hồng

Địa chỉ:
SỐ 185 TRƯỜNG CHINH, Phường Bà Triệu, Thành phố Nam Định, Nam Định

Chi tiết:
Thanh niên chuyên boom hàng số lượng lớn, đặt và không nhận :)

Facebook:
https://www.facebook.com/ken.bin.75054

Số lần bom hàng: 1

Quay lại