Số điện thoại: 0814124408

Họ tên:
Trúc Đào

Địa chỉ:
nhà bán gấu bông gần quán karaoke mai vàng xã vĩnh xương ,thị xã tân châu , Tỉnh an giang

Chi tiết:
- SPAM đơn ảo

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100020406452156

Số lần bom hàng: 1

Quay lại