Số điện thoại: 0814076866

Họ tên:
khánh hoàng

Địa chỉ:
số nhà 12 ngõ 076 đường Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng, Vietnam

Chi tiết:
bom hàng thứ đặt cho rãnh l r bommm như cái l bắt ng ta vòng tới vòng lủi

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại