Số điện thoại: 0813195762

Họ tên:
Hòa Đao (Đào Thị Hòa)

Địa chỉ:
Châu Giang - Kiện Khê- THanh Liêm Hà Nam

Chi tiết:
DM 2 vợ chồng nhà con chó này, fb để toàn hình con cái mà đi boom hàng dạo. Thằng chồng lấy nick con vợ đặt hàng xong gọi cho con vợ thì nói a nhà e ko thích lấy nữa khỏi giao. Bọn em đặt hàng toàn ko trả tiền ship thế đấy thì làm sao? DM sống đéo để đức cho con cái.

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100030318517122

Số lần bom hàng: 1

Quay lại