Số điện thoại: 0812000169

1 / 1

Họ tên:
Đỗ Thảo Vy

Địa chỉ:
Park 7, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- spam đơn bom hàng , thái độ vô văn hóa - nv cty misa cạnh tranh bẩn không lành mạnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại