Số điện thoại: 0799999125

Họ tên:
Vương Duy - tolathanhdat25022002

Địa chỉ:
Bida Số 1, Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn ảo bom hàng đơn grab thái độ bố láo

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại