Số điện thoại: 0799888852

Họ tên:
Vũ Ngọc

Địa chỉ:
02 Đông giang sơn trà đà nẵng

Chi tiết:
Thằng chó này hỏi suốt, đặt hàng rồi, giao tới rồi phát 10 lần ko nhận

Facebook:
https://www.facebook.com/ngocvu.nvd

Số lần bom hàng: 1

Quay lại