Số điện thoại: 0799456508

1 / 1

Họ tên:
Khánh Hà Tôn Nữ

Địa chỉ:
136 minh mạng, Phường Thủy Xuân, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

Chi tiết:
Đặt Shopee mở hàng ra xem rồi đổ thừa ko giống ảnh. Đã ghi rõ thông tin sản phẩm là loại chiết lẻ

Facebook:
https://www.facebook.com/alone2309

Số lần bom hàng: 1

Quay lại