Số điện thoại: 0799333430

Họ tên:
Nguyễn Thị Trường

Địa chỉ:
Cuối đường Khúc Hạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Chi tiết:
khách chuyên bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại