Số điện thoại: 0796233719

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Nguyễn Trung Hiếu

Địa chỉ:
7/85 Nguyễn Huệ, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế

Chi tiết:
Bom hàng có tổ chức, lập clone để bom hàng nhiều lần (trong ảnh nó đã thay đổi địa chỉ người nhận)

Facebook:
0

Số lần bom hàng: 1

Quay lại