Số điện thoại: 0795667333

Họ tên:
Lê Đức Anh Tài

Địa chỉ:
k16/7 Hùng Vương, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại