Số điện thoại: 0794941227

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Thi nở

Địa chỉ:
Cà phê hồng vân Long Phước Long hồ vinh Long

Chi tiết:
Nick ảo boom hàng. Nghiệp quật chết mẹ mày đi

Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100044665354111

Số lần bom hàng: 1

Quay lại