Số điện thoại: 0788644938

Họ tên:
Hồ phong

Địa chỉ:
29 âu cơ,quận liên chiểu,đà nẵng
29 âu cơ,liên chiểu,đà nẵng

Chi tiết:
Cò quay ship hẹn giao lại liên tục...
Ship giao nhiều lần nhưng cò quay không nhận hàng...

Facebook:
Fb phong hồ
Ho phong

Số lần bom hàng: 2

Quay lại