Số điện thoại: 0788598660

Họ tên:
NGUYỄN HOÀNG MINH HIẾU phuongnguyen28

Địa chỉ:
KHU DÂN CƯ HÀ ĐÔ, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- SPAM đơn ảo số lượng lớn giá trị cao phá hệ thống thương mại điện tử

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại