Số điện thoại: 0788556332

Họ tên:
Mộng Lài - monglai94

Địa chỉ:
Nhà văn hoá Thôn hoà tây, xã nhơn hạnh,tx. An nhơn, tỉnh bình định, Xã Nhơn Hạnh, Thị Xã An Nhơn, Bình Định

Chi tiết:
- Bom hàng số lượng lớn gây tổn thất cho hệ thống cung ứng vật tư y tế thời kỳ dịch bệnh

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại