Số điện thoại: 0785271281

1 / 2
2 / 2

Họ tên:
Đinh Thanh Ba

Địa chỉ:
ấp 3 hiệp Phước Nhơn Trạch đồng Nai

Chi tiết:
luôn cho số ảo 0875271281 để đặt đơn rồi chặn số để bùng hàng

Facebook:
https://chat.zalo.me/

Số lần bom hàng: 1

Quay lại