Số điện thoại: 0783527338

Họ tên:
Trần Ngọc Bích Trâm

Địa chỉ:
32G Nguyễn Thị Tân , Phường 2 , Quận 9

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng đơn hỏa tốc

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại