Số điện thoại: 0778982766

Họ tên:
Luong tuyet nhi

Địa chỉ:
184 phan văn khỏe, Phường 05, Quận 6, Hồ Chí Minh

Chi tiết:
- Spam đơn bom hàng hỏa tốc

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại