Số điện thoại: 0778803755

Họ tên:
Bùi Phú thế

Địa chỉ:
032 ấp Hòa dân xã nhị mỹ huyện Cao lãnh Đồng tháp

Chi tiết:
KHÔNG NÊN BÁN HÀNG CHO THĂNG NÀY, GỌI CHO NÓ KHÔNG BAO GIỜ NGHE MÁY ĐÂU.

Facebook:

Số lần bom hàng: 1

Quay lại