Số điện thoại: 0778277775

1 / 1

Họ tên:
Le Minh Hoang

Địa chỉ:
255 xuân 68 huế Đường xuân 68 phường thuận lộc

Chi tiết:
ĐẶT CHO SANG MỒM RỒI KHÔNG LẤY, BẢO LÍ DO LÀ SHOP KHÔNG CHO XEM HÀNG, TRONG KHI SHOP ĐÃ NÓI NẾU HÀNG LỖI SHOP CHỊU 100% TRÁCH NHIỆM

Facebook:
https://www.facebook.com/lqqmh1

Số lần bom hàng: 1

Quay lại