Số điện thoại: 0776764889

Họ tên:
Phạm Thị Mỹ Ngọc

Địa chỉ:
44 khu 6 Thị Trấn Cần Đước tỉnh Long An, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An

Chi tiết:
Đặt hàng thì thôi hỏi đủ thứ, đổi tới đổi lui. Khi giao thi không nhận... chán thể loại này quá.

Facebook:
0776764889

Số lần bom hàng: 1

Quay lại